Contact

 

​BSC ATTACH

 

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề mua bán kĩ thuật để được giải đáp nhanh nhất xin vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc email.

tel_ 032-819-7757

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved