Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Ice Clamp​​​​​​​​​​​​​

TÍNH NĂNG

Sử dụng để đựng lại các khối đá hình chữ nhật ở trong kho lạnh trong một lần có thể đựng hết vào BUCKET rối sau đó đổ vào máy xay đá.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng trong các kho chứa, bảo quản thủy sản.

Porduct Video _ Ice Clamp​​

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved