top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Multi Pallet Handler​​​​​​

TÍNH NĂNG

FORK tách ra sau đó có thể sử dụng  được đồng thời 2 PALLET và giống như máy nâng hạ thông thường khác bằng cách thu FORK lại.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Khi xếp hàng hóa có thể bố trí vị trí dễ dàng, hiệu suất hoạt động xử lí hàng hóa của máy nâng hạ ở trong container sẽ cao hơn và sử dụng như PALLET thường được tại các công ty khác nâng cao hiệu suất( như các công ty nước giải khát, điện tử gia dụng, công ti hóa dầu, công ti thực phẩm,...vv)

LOẠI

Di chuyển đồng thời, shift

MPH.jpg
MPH2.jpg
MPH3.jpg

Porduct Video _ Multi Pallet Handler​​​​​​​

specification

Single_Double_Pallet_Handler.jpg
bottom of page