Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Bale Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thiết bị ép hàng hoá bằng độ lớn đa dạng của ARM (cánh) sau đó vận chuyển và giỡ hàng hoá mà không cần có PALLET.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

​​​​​​​Thích hợp với công việc bốc xếp dỡ nhiều loại hàng hoá của các công ty như công ty giấy, công ty sợi, các công ty liên quan đến sản phẩm tái chế( giấy, cao su, nhựa), công ty chế tạo sợi bông và sợi rơm, công ty bột giấy,…vv

​​​​​​​​​​​​​

LOẠI​​​​​​​

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía,  di chuyển shift, chu chuyển

Porduct Video​​​​​​​

specification _ side shifting type

specification _ independent arm type

specification _ non shifting type

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved