top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Bale Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thiết bị ép hàng hoá bằng độ lớn đa dạng của ARM (cánh) sau đó vận chuyển và giỡ hàng hoá mà không cần có PALLET.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

​​​​​​​Thích hợp với công việc bốc xếp dỡ nhiều loại hàng hoá của các công ty như công ty giấy, công ty sợi, các công ty liên quan đến sản phẩm tái chế( giấy, cao su, nhựa), công ty chế tạo sợi bông và sợi rơm, công ty bột giấy,…vv

​​​​​​​​​​​​​

LOẠI​​​​​​​

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía,  di chuyển shift, chu chuyển

BC1.jpg
BC2.jpg

Porduct Video​​​​​​​

specification _ side shifting type

Bale Clamp_Side_Shift.jpg

specification _ independent arm type

Bale_Clamp_Pyungae.jpg

specification _ non shifting type

Bale_Clamp_Yangae (1).jpg
bottom of page