top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Block Clamp​​​​​​​​​​​​​

TÍNH NĂNG

​​​​​​​Di chuyển những hàng hóa như gạch đá bằng tay được dính  các miếng cao su mà không dùng PALLET

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng để di chuyển các loại vật liệu kiến trúc như gạch đá, các khối bê tông.

BLC.jpg

specification 

Block_Clamp.jpg
bottom of page