Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Block Clamp​​​​​​​​​​​​​

TÍNH NĂNG

​​​​​​​Di chuyển những hàng hóa như gạch đá bằng tay được dính  các miếng cao su mà không dùng PALLET

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng để di chuyển các loại vật liệu kiến trúc như gạch đá, các khối bê tông.

specification 

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved