Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

​​​​​​​90˚ Forward Tipping Unit

TÍNH NĂNG

FORK sẽ cúi xuống phía trước 90 độ sau đó có thể sử dụng trang bị BUCKET

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng di chuyển thức ăn dễ bị dính.

specification

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved