top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

​​​​​​​90˚ Forward Tipping Unit

TÍNH NĂNG

FORK sẽ cúi xuống phía trước 90 độ sau đó có thể sử dụng trang bị BUCKET

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng di chuyển thức ăn dễ bị dính.

90HB1.jpg
90HB2.jpg

specification

90_Foward_Trippling_Unit.jpg
bottom of page