top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Inverta Push Clamp​​​​​​

​​​​​​​TÍNH NĂNG​​​​​​​

Xoay tròn hàng hóa trên PALLET sau đó thu hồi lại PALLET rồi đẩy hàng hoá bằng PUSHER và chất xếp nên xe chở hàng hoặc contairner.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG​​​​​​​

​​​​​​​Đạt hiệu quả nhất khi lưu thông những sản phầm hóa dầu, hàng hóa sẽ được xuất đi mà không có PALLET, PALLET sẽ được thu lại.

IPC1.jpg
IPC2.jpg

Porduct Video _ Inverta Push Clamp

specification

Inverta_Push_Clamp SPEC.jpg
bottom of page