top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Fork Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thiết bị được lựa chọn giữa thao tác kẹp (clamp) và kĩ năng hỗ trợ của FORK, Fork được hàn vào để thay thế màn clamp của ARM.

 

MỤ ĐÍCH SỬ DỤNG

vìkhỏag cách của Fork có thể tự do điều chỉnh được nên khi sử dụng clamp di chuyển các sản phẩm hàng vải sợi, khi sử dụng kĩ năng hộ trợ của Fork có thể di chuyển hàng hóa lên xuống một cách dễ dàng bằng nhiều PALLET có độ lớn khác nhau và những hàng hóa bằng sắt hoặc gỗ dài.

 

LOẠI

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía, shift, chu chuyển

FC2.jpg
FC1.jpg
FC3.jpg

specification 

Fork_Clamp.jpg
bottom of page