top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Turn a Load Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG​​​​​​​

Hai miếng PALLET được tạo thành bằng tay(ARM) Fork sau đó thiết bị kẹp hàng hóa trên miếng PALLET rồi xoay tròn hàng hóa theo hướng trái, phải.

 

MỤC  ĐÍCH SỬ DỤNG​​​​​​​

Thiết bị được sử dụng để đổi các PALLET xuất hàng chuyên dụng và PALLET sản xuất chuyên dụng.( giảm chi phí PALLE)

LOẠI

Để phòng ngừa rơi hàng hóa khi chu chuyển chúng tôi cung cấp sản phẩm sử dụng hệ thống cố định an toàn các mặt(side)

TAC1.jpg
TAC2.jpg

Porduct Video _ 포크 포지셔너 양개식 + 시프트 타입​​​​​​​

specification _ standard

Turn_A_Load_Clamp_Side_Plate.jpg

specification _ side plate

Turn_A_Load_Clamp_Side_Plate.jpg
bottom of page