Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Turn a Load Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG​​​​​​​

Hai miếng PALLET được tạo thành bằng tay(ARM) Fork sau đó thiết bị kẹp hàng hóa trên miếng PALLET rồi xoay tròn hàng hóa theo hướng trái, phải.

 

MỤC  ĐÍCH SỬ DỤNG​​​​​​​

Thiết bị được sử dụng để đổi các PALLET xuất hàng chuyên dụng và PALLET sản xuất chuyên dụng.( giảm chi phí PALLE)

LOẠI

Để phòng ngừa rơi hàng hóa khi chu chuyển chúng tôi cung cấp sản phẩm sử dụng hệ thống cố định an toàn các mặt(side)

Porduct Video _ 포크 포지셔너 양개식 + 시프트 타입​​​​​​​

specification _ standard

specification _ side plate

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved