Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Drum Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thiết bị dùng tay(ARM) có xi lanh(cylinder) ở 2 phía phải và trái kiểu bán nguyệt, tay kẹp thùng phi, tùy theo mức độ sử dụng có thể sử dụng di chuyển 1 cái, 2 cái, 4 cái

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng để  di chuyển hàng hóa dạng thùng phi, hoặc hàng hóa có hình trụ tương tự.

 

LOẠI​​​​​​​​​​​​​​

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía, shift, chu chuyển

Porduct Video _ Rotating 1Drum Clamp​​​​​​​

Porduct Video _ Rotating 4Drum Clamp

Porduct Video _ 90 angle Upender 4Drum Clamp

specification _ 4Drum Clamp​​​​​​​

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved