Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

90˚ Box Upender​​​​​​​​​​​​​

TÍNH NĂNG

Với thiết kế cánh tay (ARM) đặc biệt sẽ clamp vật và xoay 90 độ bằng lực của xi lanh( sylinder)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thiết bị dùng để kiểm tra các vết rò rỉ ở phần dưới của các sản phẩm sữa đậu, sữa tươi.

Porduct Video _ 90˚ Box Upender​​​​​​​

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved