top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Load Pusher​​​​​​

TÍNH NĂNG

Dùng mặt BACK REST đẩy hàng hóa trên FORK rồi thực hiện dỡ hàng hóa

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Có thể dùng những nơi xếp hàng hóa sâu bên trong như container, và đặc biệt hữu  dụng khi di chuyển những vật phẩm xử lý khó khăn như những vật phẩm có thùng.

load pusher.jpg

Porduct Video _ Load Pusher​​​​​​​

specification

Load_Pusher.jpg
bottom of page