Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Load Pusher​​​​​​

TÍNH NĂNG

Dùng mặt BACK REST đẩy hàng hóa trên FORK rồi thực hiện dỡ hàng hóa

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Có thể dùng những nơi xếp hàng hóa sâu bên trong như container, và đặc biệt hữu  dụng khi di chuyển những vật phẩm xử lý khó khăn như những vật phẩm có thùng.

Porduct Video _ Load Pusher​​​​​​​

specification

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved