top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Snow Blade​​​​​​​

TÍNH NĂNG

Xe nâng hạ FORK có thể dính dời dễ dàng, ngoài ra với lưỡi dao (blade) chủ động di chuyển mọi góc độ bên trái, bên phải, chính diện.​​​​​​​

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng để dọn tuyết hoặc các công trường hoặc cảng vịnh lớn.

sb.jpg
bottom of page