top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Pulp Bale Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thiết bị có kĩ năng giống như BALE CLAMP, ngoài ra để có thể di chuyển được bột giấy (pulp) cách tay bên phía trong được thiết kế đặc biệt và và để tránh trường hợp khi khi kẹp( clamp) bột giấy( pulp) phần trung tâm bị rơi xuống dưới thì phần trung tâm của clamp được dính những vòng giống như những cái dùi

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Được sử dụng ở những công ty chế tạo bột giấy, chế tạo giấy.

LOẠI

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía, shift

pbc2.jpg
pbc1.jpg
pbc3.jpg
bottom of page