Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Hinged Bucket​​​​​​

TÍNH NĂNG

HINGED FORK được trang bị BUCKET, có vai trò là rotor loại nhỏ và BUCKET  được ghim để cố định, có thể tháo, dán, đặc biệt sau khi bỏ BUCKET ra có thể sử dụng như  FORK.​​​​​​​

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thích hợp sử dụng trong việc vận chuyển hoặc dỡ các nguyên liệu như cát, xi măng, lương thực, phế thải,...vv

LOẠI

Kiểu cơ bản, kiểu sidde shift

specification

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved