top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Box Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thiết bị có kĩ năng giống BALE CLAMP, ngoài ra được sủ dụng di chuyển những loại box không bị nhăn nhúm nhàu nhĩ khi bị kẹp.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Công ty chế tạo máy photo

LOẠI

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía,

BOXC2.jpg
BOXC1.jpg
bottom of page