top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Steel Grapple​​​​​​​

TÍNH NĂNG

Khác với xy lanh(sylinder) áp lực dầu steel grapple có móc bằng sắt ở trên Fork có chức năng nhấn mạnh ép sát đồ vật.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thích hợp sử dụng ở các công ty chế tạo sắt thép, sử dụng để chụp kéo các tấm sắt.

SG.jpg
bottom of page