Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Steel Grapple​​​​​​​

TÍNH NĂNG

Khác với xy lanh(sylinder) áp lực dầu steel grapple có móc bằng sắt ở trên Fork có chức năng nhấn mạnh ép sát đồ vật.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thích hợp sử dụng ở các công ty chế tạo sắt thép, sử dụng để chụp kéo các tấm sắt.

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved