PDF Data

Có thể tải xuống file văn bản(pdf) kĩ thuật xe nâng hạ của BSC ATTACH.

Vì vấn đề bản quyền nên tất cả các văn bản của BSC ATTACH đều không được phát tán hoặc chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

 

Nhấn nút TẢI(dowload)ở phía bên phải trên đỉnh màn hình sẽ tải được video.

Basic Attachment

Clamp Attachment

Special Attachment

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved