top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Tire Clamp​​​​​​​​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thết bị có kĩ năng giống như BALE CLAM, ngoài ra với thiết kế cánh tay (ARM) cao và dài ngay trong một lần thao tác có thể di chuyển được lốp xe (TIRE) với một số lượng lớn.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Được sử dụng trong các công ty chế tạo lốp xe, các chi nhánh đại lý lốp xe

LOẠI

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía, shift, chu chuyển

tc.jpg

Porduct Video _ Tire Clamp​​

bottom of page