top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

​​​​​​​RAM

TÍNH NĂNG

Phía trước của xe nâng hạ thay thế thanh FORK, RAM của BAR được trang bị để di chuyển tối thiểu từ 16 tấn đến 30 tấn

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng để vận chuyển bốc xếp dỡ các cuộn sắt, thép, dây sắt ở giữa có lỗ một cách dễ dàng hơn.

RAM2.jpg
RAM1.jpg

Porduct Video _ RAM

specification

Ram.jpg
bottom of page