Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

​​​​​​​RAM

TÍNH NĂNG

Phía trước của xe nâng hạ thay thế thanh FORK, RAM của BAR được trang bị để di chuyển tối thiểu từ 16 tấn đến 30 tấn

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng để vận chuyển bốc xếp dỡ các cuộn sắt, thép, dây sắt ở giữa có lỗ một cách dễ dàng hơn.

Porduct Video _ RAM

specification

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved