Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Load Stabilizer​​​​​​

TÍNH NĂNG

Xi lanh( cylinder) làm miếng áp lực ở phần chóp phía trên trên ép sản phẩm xuống rồi cố định hàng hóa vận chuyển để tránh sản phẩm bị lắc lư rồi vỡ.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Khi cần sử dụng 1 PALLET,2 PALLET,3 PALLET tại những ông ti nhiều bước bốc xếp vận chuyển hàng hóa như các công ty nước giải khát, công ty rượu, công ty giấy bìa, kính, công ty thuốc, điện tử gia dụng,...vv

 

LOẠI

Kiểu cơ bản, phức hợp side shift, xoay tròn(máy sấy tay)

Porduct Video _ Load Stabilizer​​​​​​​

specification _ 2Fork Load Stabilizer​​​​​​​

specification _ 4Fork Load Stabilizer​​​​​​​

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved