top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Load Stabilizer​​​​​​

TÍNH NĂNG

Xi lanh( cylinder) làm miếng áp lực ở phần chóp phía trên trên ép sản phẩm xuống rồi cố định hàng hóa vận chuyển để tránh sản phẩm bị lắc lư rồi vỡ.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Khi cần sử dụng 1 PALLET,2 PALLET,3 PALLET tại những ông ti nhiều bước bốc xếp vận chuyển hàng hóa như các công ty nước giải khát, công ty rượu, công ty giấy bìa, kính, công ty thuốc, điện tử gia dụng,...vv

 

LOẠI

Kiểu cơ bản, phức hợp side shift, xoay tròn(máy sấy tay)

LS5.jpg
LS6.jpg
LS1.jpg
LS4.jpg
LS2.jpg

Porduct Video _ Load Stabilizer​​​​​​​

specification _ 2Fork Load Stabilizer​​​​​​​

2_Fork_Load_Stabilizer.jpg

specification _ 4Fork Load Stabilizer​​​​​​​

4_Fork_Load_Stabilizer.jpg
bottom of page