Product Video

Sản phẩm của BSC ATTACH đều có video thể xem và được. Vì lí do bản quyền nên tất cả các video của BSC ATTACH không được phép phát tán, chỉnh sửa dưới mọi hình thức.

 

Nhấn nút TẢI(dowload)ở phía bên phải trên đỉnh màn hình sẽ tải được video.

Bssic Attachment

Clamp Attachment

Special Attachment

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved