top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Hinged Bucket Grapple​​​​​​

TÍNH NĂNG

Khác với HINGED FORK GRAPPLE có thêm BUCKET sử dụng khi vận chuyển phế liệu và nhựa dẻo đưa lên xuống xe.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng tại các công ty thu thập phế liệu tái sử dụng

HBG.jpg
HBG2.jpg

Porduct Video _ Rotating Fork​​​​​​​

bottom of page