top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Drum Fork​​​​​​

TÍNH NĂNG

Sử dụng khi vận chuyển thùng phi nằm lên xuống xe vận chuyển.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thích hợp với các công ty sản xuất xăng dầu hoặc di chuyển ở các kho chứa xăng dầu

DF.jpg
bottom of page