top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

​​​​​​​90˚Coil Upender

KĨ NĂNG

 2 cánh tay(ARM) đóng và mở đồng thời dựa vào xi lanh(sylinder) áp lực dầu, ở trạng thái chộp lấy sản phẩm sẽ di chuyển trái- phải và có thể siết chặt khoảng cách của sản phẩm và ở phần cuối của cánh tay(ARM) có miếng đệm lót(pad) cao su hình tứ giác sẽ quay 90 độ đựa vào xy lanh( sylinder) áp lực dầu sau đó có thể thực thiện thao tác dựng đứng hoặc đặt nằm sản phẩm

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Thích hợp với các công ty sản xuất vật liệu bằng thép cuộn, công ti sản xuất sửa chữa lốp xe ô tô cỡ lớn

LOẠI

Kiểu shift, kiểu rotating

cu.jpg

Porduct Video _ Coil Upender

Porduct Video _ Coil Upender​​​​​​​ Rotating type

specification

90_Coil_Upender.jpg
bottom of page