top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Straw Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Thiết bị có kĩ năng giống BALE CLAMP và cánh tay (ARM) được thiết kế dài, cao và mỏng để di chuyển những bó rơm được đóng gói nhỏ ngay trong một lần.

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu rơm rạ

LOẠI

Di chuyển đồng thời, di chuyển 1 phía, shift

BJC.jpg
bottom of page